nghiên cứu khoa học
Tiểu luận:Xử lý ngôn ngữ tự nhiên Tiểu luận:Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (23/07/2015)

Phương pháp chung nhất để tìm hiểu cấu trúc câu là “bẻ” câu ra thành các phần nhỏ hơn và làm cách nào hợp các thành phần nhỏ hơn lại đó chính là cây...   Xem thêm

Bài giảng tại các trường

hỗ trợ trực tuyến

0918 158 670

Kinh doanh

dgdhd

quảng cáo