BỐ CỤC ĐỀ THI

BỐ CỤC ĐỀ THI(Ngày đăng: 29/03/2016)

BỐ CỤC ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Tên môn: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH   Thời gian: 90 Phút  Hình thức: Tự luận .  Lưu ý: Sv không được sử dụng tài liệu, các thiết bị truyền tin, tru tin.  
Miễn phí
BÀI TẬP THỰC HÀNH

BÀI TẬP THỰC HÀNH(Ngày đăng: 26/02/2016)

 Bài tập về mảng 1 chiều, 2 chiều, kiểu cấu trúc, kiểu con trỏ, lập trình đệ quy, quản lý File
Miễn phí
BÀI 06.

BÀI 06.(Ngày đăng: 24/02/2016)

 Trình bày được các khái niệm về tập tin; Mô tả được các bước thao tác với tập tin; Sử dụng được một số hàm truy xuất đến tập tin văn bản; Sử dụng được một số hàm truy xuất đến tập tin nhị phân.  
Miễn phí
BÀI 05.

BÀI 05.(Ngày đăng: 24/02/2016)

 Trình bày được khái niệm về đệ quy, các kiểu đệ quy;Mô tả được Ưu điểm và nhược điểm khi cài đặt hàm bằng phương pháp đệ quy;Minh họa được cách khai báo và viết hàm theo kiểu đệ quy;Giải quyết được một số bài toán kinh điển bằng phương pháp đệ quy;Xử lý được các giải thuật trên  mảng 1 chiều bằng phương pháp đệ quy.  
Miễn phí
BÀI 04

BÀI 04(Ngày đăng: 24/02/2016)

 Trình bày được khái niệm về con trỏ;Thực hiện được khai báo và sử dụng biến kiểu con trỏ; Xử lý được các phép toán trên mảng một chiều, hai chiều  theo kiểu con trỏ; Thực hiện được các giải thuật trên mảng 1 chiều , 2 chiều như tìm kiếm, sắp xếp, thêm phần tử, xóa phần tử...theo kiểu con trỏ;Thao tác được con trỏ với kiểu dữ liệu có cấu trúc.  
Miễn phí
BÀI 03.

BÀI 03.(Ngày đăng: 24/02/2016)

Trình bày được các khái niệm cơ bản về kiểu dữ liệu có cấu trúc;Thực hiện được Nhập Xuất dữ liệu có cấu trúc cho một phần tử; mảng các phần tử;Thực hiện được việc tìm kiếm và sắp xếp dữ liệu mảng một chiều kiểu có cấu trúc;Thao tác được các giải thuật trên mảng một chiều kiểu cấu trúc: tìm kiếm, sắp xếp, thêm phần tử, xóa ….  
Miễn phí
BÀI 02

BÀI 02(Ngày đăng: 24/02/2016)

 Trình bày được các khái niệm cơ bản về Nhập, Xuất dữ liệu trên mảng 2 chiều; Biết cách khai báo biến kiểu mảng và các phép toán trên các phần tử của mảng; Thực hiện được các giải thuật trên mảng 2 chiều như tìm kiếm, sắp xếp, thêm phần tử, xóa phần tử...  
Miễn phí
BÀI 01

BÀI 01(Ngày đăng: 24/02/2016)

Trình bày được khái niệm về kiểu dữ liệu mảng, mảng ký tự  (chuỗi k1y tự) và  các ứng dụng; Thực hiện được khai báo biến kiểu mảng và các phép toán trên các phần tử của mảng; Hiện thực được các giải thuật trên mảng 1 chiều như: Tìm kiếm, tính toán, sắp xếp, thêm/xóa phần tử...Thực hiện các giải thuật trên mảng 1 chiều các ký tự: Tìm kiếm, sao chép, cắt, ghép,...
Miễn phí
GIỚI THIỆU MÔN HỌC

GIỚI THIỆU MÔN HỌC(Ngày đăng: 24/02/2016)

Trình bày các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C: Các kiểu dữ liệu cơ sở; Các cấu trúc điều khiển; Lập trình thủ tục hàm; Mảng một chiều, mảng 2 chiều; Chuỗi.Trình bày được kiểu dữ liệu có cấu trúc  Trình bày được kỹ thuật lập trình đệ quy. Trình bày được các thao tác trên tập tin  
Miễn phí
ÔN TẬP LẬP TRÌNH C CƠ BẢN

ÔN TẬP LẬP TRÌNH C CƠ BẢN(Ngày đăng: 24/02/2016)

C là ngôn ngữ lập trình rất mạnh và được sử dụng rộng rãi khắp thế giới. Ngôn ngữ C (Tiền thân là ngôn ngữ B) được được phát triển từ đầu thập niên 1970 bởi Ken Thompson và Dennis Ritchie tại phòng thí nghiệm Beel Telephone (Mỹ) vào năm 1972. Nhưng sau đó nhiều nhà lập trình tung ra rất nhiều phiên bản C. cuối cùng viện định huẩn quốc gia Mỹ đã họp và định ra chuẩn cho ngôn ngữ C gọi là AnSi C. C là ngôn ngữ lập trình cô động chỉ chứa các từ khóa với nhiều hàm được tạo sẳn, hỗ trợ nhiều phép toán.  
Miễn phí

Bài giảng tại các trường

hỗ trợ trực tuyến

0918 158 670

Kinh doanh

dgdhd

quảng cáo