Chương trình đào tạo Lập trình Web PHP

Chương trình đào tạo Lập trình Web PHP(Ngày đăng: 06/03/2015)

Chương trình được thiết kế đặc biệt theo hướng tiếp cận công việc cụ thể: phân tích, thiết kế, xây dựng và quản trị Website sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP có kết nối MySQL và công cụ hỗ trợ Dreamweaver, PHP designer, các jquery, các tool, … Học viên sẽ được học từng bước (step by step) từ kiến thức cơ bản đến nâng cao như: MySQL, lập trình PHP thuần, lập trình PHP theo hướng đối tượng  
Miễn phí

Bài giảng tại các trường

hỗ trợ trực tuyến

0918 158 670

Kinh doanh

dgdhd

quảng cáo