Kết xuất dữ liệu từ DataGridView ra file Excel

Kết xuất dữ liệu từ DataGridView ra file Excel(Ngày đăng: 30/03/2016)

Kết xuất dữ liệu từ DataGridView ra file Excel. (Xử lý trên Visual 2008 – Net Framework 3.5). Sau khi đã xử lý và hiển thị dữ liệu trên DataGridView để kết xuất dữ liệu từ DataGridView ra Excel. Giả sử cần kết xuất dữ liệu ra 1 tập tin Excel có định dạng như sau :
Miễn phí
KỸ NĂNG THIẾT KẾ & THUYẾT TRÌNH  VỚI MS POWER POINT

KỸ NĂNG THIẾT KẾ & THUYẾT TRÌNH VỚI MS POWER POINT(Ngày đăng: 28/03/2016)

Trình bày được các nguyên tắc trong thiết kế  Liệt kê được những điều “NÊN” và “KHÔNG NÊN”. Phân tích & đánh giá được bài thuyết trình đã thiết kế.   
Miễn phí
TÀI LIỆU THAM KHẢO 7 KY THUAT THU THẬP YÊU CẦU, PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ PHẦN MỀM VÀ MINH HỌA SOURCE CODE.

TÀI LIỆU THAM KHẢO 7 KY THUAT THU THẬP YÊU CẦU, PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ PHẦN MỀM VÀ MINH HỌA SOURCE CODE.(Ngày đăng: 14/03/2016)

Tài liệu thảm khảo gồm: 1. 07 Kỹ thuật thu thập yêu cầu phần mềm (Phỏng vấn, Họp nhóm, Quan sát,...) 2. Thiết kế phần mềm: Thiết kế tổng thể, Thiết kế giao diện, thiết kế lưu trữ, Thiết kế xử lý có minh họa 3. Source Code Minh họa (Win Form) cho chức năng Cập nhật hồ sơ nhân viên. ----------------- Chắc chắn cần bổ sung thêm cho các bạn. Chúc các bạn thành công, hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ.  
Miễn phí
TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔ HÌNH HÓA PHÂN TÍCH YÊU CẦU

TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔ HÌNH HÓA PHÂN TÍCH YÊU CẦU(Ngày đăng: 07/03/2016)

 Một số tài liệu tham khảo các bạn xem nhé. Chúc các bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ 
Miễn phí
BÀI 10. QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

BÀI 10. QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM(Ngày đăng: 26/02/2016)

 Giới thiệu. Giới thiệu về quy trình. Quy trình iso, CMM/CMMI  
Miễn phí
BÀI 9. QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM

BÀI 9. QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM(Ngày đăng: 26/02/2016)

 Giới thiệu. Tóm lược về quản trị dự án. Hoạt động của quản trị dự án. Độ đo phần mềm. Các tác vụ cần thiết  
Miễn phí
BÀI 8. TÁC VỤ BẢO TRÌ PHẦN MỀM

BÀI 8. TÁC VỤ BẢO TRÌ PHẦN MỀM(Ngày đăng: 26/02/2016)

 Giới thiệu. Tầm quan trọng của bảo trì. Kế hoạch bảo trì phần mềm. Quy trình bảo trì phần mềm  
Miễn phí
BÀI 7. TÁC VỤ KIỂM THỬ PHẦN MỀM

BÀI 7. TÁC VỤ KIỂM THỬ PHẦN MỀM(Ngày đăng: 26/02/2016)

 Tổng quan. Yêu cầu đối với kiểm thử. Các kỹ thuật kiểm thử. Chiến lược và các giai đoạn. Ví dụ minh họa  
Miễn phí
BÀI 6. TÁC VỤ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

BÀI 6. TÁC VỤ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH(Ngày đăng: 26/02/2016)

 Tổng quan. Môi trường lập trình. Phong cách lập trình. Đánh giá chất lượng công việc. Ví dụ minh họa  
Miễn phí
BÀI 5. TÁC VỤ THIẾT KẾ GIAO DIỆN

BÀI 5. TÁC VỤ THIẾT KẾ GIAO DIỆN(Ngày đăng: 26/02/2016)

Tổng quan. Thiết kế màn hình. Thiết kế màn hình tra cứu. Thiết kế màn hình nhập liệu  
Miễn phí
BÀI 4. TÁC VỤ THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC DỮ LIỆU

BÀI 4. TÁC VỤ THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC DỮ LIỆU(Ngày đăng: 26/02/2016)

 Tổng quan. Kết quả thiết kế. Quá trình thiết kế. Phương pháp thiết kế dữ liệu  
Miễn phí
BÀI 3. TÁC VỤ THIẾT KẾ PHẦN MỀM

BÀI 3. TÁC VỤ THIẾT KẾ PHẦN MỀM(Ngày đăng: 26/02/2016)

 Tổng quan về thiết kế. Kiến trúc phần mềm. Phương pháp thiết kế phần mền. Ví dụ minh họa  
Miễn phí
BÀI 2. TÁC VỤ PHÂN TÍCH & ĐẶC TẢ YÊU CÂU

BÀI 2. TÁC VỤ PHÂN TÍCH & ĐẶC TẢ YÊU CÂU(Ngày đăng: 26/02/2016)

 Tổng quan. Quá rình phân tích. Xác định yêu cầu. Mô hình hóa yêu cầu hệ thống  
Miễn phí
BÀI 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CNPM

BÀI 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CNPM(Ngày đăng: 26/02/2016)

 Các khái niệm cơ bản. Quy trình công nghệ phần mềm. Các phương pháp xây dựng phần mềm. Công cụ & môi trường phát triển phần mềm. Yêu cầu đối với kỹ sư phần mềm.  
Miễn phí
GIỚI THIỆU MÔN HỌC

GIỚI THIỆU MÔN HỌC(Ngày đăng: 26/02/2016)

Trình bày được các kiến thức cơ sở về CNPM và các mô  hình  phát  triển  PM. Mô tả được  các  giai  đoạn trong quá trình xây dựng PM. Trình bày được các phương pháp làm việc trong các giai đoạn xây dựng PM để áp dụng xây dựng PM có chất lượng. Lập được kế hoạch: Khảo sát, phân tích, thiết kế,  cài  đặt,  kiểm  thử và quản trị dự án phần mềm.  
Miễn phí

Bài giảng tại các trường

hỗ trợ trực tuyến

0918 158 670

Kinh doanh

dgdhd

quảng cáo