tài liệu download thử thành công

tài liệu download thử thành công(Ngày đăng: 22/04/2014)

Miễn phí
Đề cương môn Công nghệ web (Cao đẳng ITC)

Đề cương môn Công nghệ web (Cao đẳng ITC)(Ngày đăng: 24/03/2014)

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng:  Xây dựng và phát triển được các ứng dụng Web trên nề tảng ứng dụng các ngôn ngữ phát triển Web như: Ngôn ngữ HTML, XHTML, Javascript, CSS, C# cùng các công cụ như: Macro Media Dreamweaver, Visual studio .Net, SQLServer cũng như các ngôn ngữ và công cụ khác.        
Miễn phí
LỜI NÓI ĐẦU

LỜI NÓI ĐẦU(Ngày đăng: 11/03/2014)

Thiết kế web không những là “mốt thời thượng” mà còn là một cách thể hiện phong cách hay một kiểu tự quảng cáo trong thời đại số. Hãy tưởng tượng xem cả thế giới ai cũng có thể biết đến bạn, công việc, hay công ty của bạn bằng Internet mà bạn chẳng tốn một xu nào cho sự nổi tiếng này cả
Miễn phí
Chương 1: Tổng quan về thiết kế web và Ngôn ngữ HTM

Chương 1: Tổng quan về thiết kế web và Ngôn ngữ HTM(Ngày đăng: 11/03/2014)

Tổng Quan Về Thiết Kế Web  ; Các Thẻ Định Dạng Văn Bản; Tổ Chức Website, Sử Dụng Hình Ảnh, Thiết Lập Liên Kết; Thiết Kế Bảng Biểu, Biêu Mẫu, Khung
Miễn phí
Chương 2: Ngôn ngữ CSS

Chương 2: Ngôn ngữ CSS(Ngày đăng: 24/03/2014)

CSS cung cấp nhiều  thuộc tính trình bày dành cho các đối tượng với sự sáng tạo trong kết hợp các thuộc tính giúp mang lại hiệu quả cao. CSS đã được hỗ trợ bởi tất cả các trình duyệt và hiển thị “như nhau” trên mọi hệ điều hành. CSS đưa ra phương thức áp dụng từ một file CSS ở ngoài. Có hiệu quả đồng bộ khi tạo một website có hàng trăm trang hay khi muốn thay đổi một thuộc tính trình bày nào đó. CSS được cập nhật liên tục mang lại các trình bày phức tạp và tinh vi hơn  
Miễn phí
Chương 3: Ngôn ngữ Javascript

Chương 3: Ngôn ngữ Javascript(Ngày đăng: 24/03/2014)

 Với HTML chỉ biểu diễn thông tin chứ chưa phải là các trang Web động có khả năng đáp ứng các sự kiện từ phía người dùng. Hãng Netscape đã đưa ra ngôn ngữ script có tên là LiveScript để thực hiện chức năng này. Sau đó đổi tên thành JavaScript để tận dụng tính đại chúng của ngôn ngữ lập trình Java.JavaScript là ngôn ngữ dưới dạng script có thể gắn với các file HTML. Được trình duyệt diễn dịch, trình duyệt đọc JavaScript dưới dạng mã nguồn.
Miễn phí
Chương 4: Tổng quan về ASP.Net

Chương 4: Tổng quan về ASP.Net(Ngày đăng: 24/03/2014)

ASP.Net là kỹ thuật lập trình và phát triển ứng dụng web ở phía Server dựa trên nền tảng của Microsoft .Net Framework. Mã lệnh ở phía server sẽ được biên dịch và thi hành tại Web Server kết quả được chuyển sang HTML/ JavaScript/ CSS và trả về cho Client. Tất cả các xử lý lệnh ASP, ASP.Net đều được thực hiện tại Server và do đó, gọi là kỹ thuật lập trình ở phía server.  
Miễn phí

Bài giảng tại các trường

hỗ trợ trực tuyến

0918 158 670

Kinh doanh

dgdhd

quảng cáo