Bài tập 5 Chương 1. Quản lý điểm

Bài tập 5 Chương 1. Quản lý điểm(Ngày đăng: 16/07/2014)

Miễn phí
Bài tập 4 Chương 1. Quản lý bán hàng

Bài tập 4 Chương 1. Quản lý bán hàng(Ngày đăng: 16/07/2014)

Miễn phí
Chương 7. Tập Lệnh - Macro

Chương 7. Tập Lệnh - Macro(Ngày đăng: 16/07/2014)

Miễn phí
Chương 6. Báo Cáo - Report

Chương 6. Báo Cáo - Report(Ngày đăng: 16/07/2014)

Miễn phí
Chương 5. Biểu mẫu - form

Chương 5. Biểu mẫu - form(Ngày đăng: 16/07/2014)

 Form là giao diện chính dùng để giao tiếp giữa người dùng và ứng dụng, form được sử dụng để nhập dữ liệu, xem thông tin, chỉnh sửa dữ liệu, hiển thị thông báo, điều khiển ứng dụng, …
Miễn phí
Chương 4. Truy Vấn Dữ Liệu - Query

Chương 4. Truy Vấn Dữ Liệu - Query(Ngày đăng: 16/07/2014)

Miễn phí
Chương 3. Toán Tử Hàm Và Biểu Thức

Chương 3. Toán Tử Hàm Và Biểu Thức(Ngày đăng: 16/07/2014)

Miễn phí
Chương 2. Xây dựng Cơ sở dữ liệu

Chương 2. Xây dựng Cơ sở dữ liệu(Ngày đăng: 16/07/2014)

 Xây dựng cơ sở dữ liệu là công việc quan trọng đầu tiên trong toàn bộ qui trình phát triển một ứng dụng trên Access. Một cơ sở dữ liệu được thiết kế và xây dựng tốt sẽ là những thuận lợi trong quá trình phát triển ứng dụng
Miễn phí
Chương 1. Tổng Quan Về MS Access 2010

Chương 1. Tổng Quan Về MS Access 2010(Ngày đăng: 16/07/2014)

 Access là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDMS- Relational DaTabase Management System), rất phù hợp cho các bài toán quản lý vừa và nhỏ. Hiệu năng cao và đặc biệt dễ sử dụng do giao diện giống các phần mềm khác trong bộ MS Office như MS Word, MS Excel.
Miễn phí
Bài tập thực hành

Bài tập thực hành(Ngày đăng: 16/07/2014)

 Tất cả các Bài tập thực hành MS Access 2010. Cấu trúc bài tập theo từng chương, bài tập có tính chất logic để hướng dẫn người học xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng quản lý CSDLL.
Miễn phí

Bài giảng tại các trường

hỗ trợ trực tuyến

0918 158 670

Kinh doanh

dgdhd

quảng cáo