Trong thời đại ngày nay công nghệ thông tin ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, chính vì thế số lượng sinh viên tham gia học ngành này ngày càng gia tăng. Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên cũng như cùng chia sẽ với đồng nghiệp chủ nhân website này mong muốn đóng góp một phần nhỏ cùng cộng đồng chung tay xây dựng một thế hệ công nghệ thông tin VIỆT NAM xích lại gần hơn với tầm của thế giới... 

 Tài nguyên trên Website này ngoài những tài liệu do chủ nhân chắc lọc trong những tháng năm hành nghề cũng như những đóng góp từ các bậc lão thành những quý đồng nghiệp, 

Bài giảng tại các trường

hỗ trợ trực tuyến

0918 158 670

Kinh doanh

dgdhd

quảng cáo