A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: row

Filename: controllers/product.php

Line Number: 327

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: row

Filename: controllers/product.php

Line Number: 328

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: group_id

Filename: controllers/product.php

Line Number: 329

Web cá nhân của thầy Dương Thành Phết | Thayphet.net

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: title_vn

Filename: product/detail.php

Line Number: 5

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: cid

Filename: product/detail.php

Line Number: 7

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: desc_vn

Filename: product/detail.php

Line Number: 9

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: content_vn

Filename: product/detail.php

Line Number: 11

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: price

Filename: product/detail.php

Line Number: 13

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: price_promotion

Filename: product/detail.php

Line Number: 15

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: img

Filename: product/detail.php

Line Number: 17

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: unit

Filename: product/detail.php

Line Number: 18

(

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: date

Filename: product/detail.php

Line Number: 30

05/03/2024)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: title_en

Filename: product/detail.php

Line Number: 32

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: id

Filename: product/detail.php

Line Number: 41

-.html" data-width="100%" data-numposts="5" data-colorscheme="light">

Môn học khác

Bài giảng tại các trường

hỗ trợ trực tuyến

0918 158 670

Kinh doanh

dgdhd

quảng cáo